Tour Italia, Europa e Mondo - WINDSURF VIAGGI

Vai ai contenuti

Menu principale:

Viaggi di Gruppo

Tour e soggiorni Italia, Europa e Mondo

aggiornato a Novembre 2017

NOVEMBRE

dal 25 al 26 Novembre 
€ 235
dal 25 al 27 Novembre 

€ 520
dal 25 Novembre al 7 Dicembre
€ 2.890
dal 30 Novembre al 4 Dicembre
€ 1.300
Dal 30 novembre al 3 Dicembre
NUOVA DATA

€ 530

DICEMBRE

Dal 2 al 5 Dicembre
€ 580
Dal 6 all'8 Dicembre

€ 490
Dal 7 al 10 Dicembre
TESORI DI MALTA
€ 590
Dall'8 al 10 Dicembre

€ 550
Dall'8 al 9 Dicembre

€ 160
Dall'8 al 10 Dicembre
€ 360
Dal 16 al 17 Dicembre
€ 190
Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio
€ 980
Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio
€ 450
Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio
€ 690
Dal 30 Dicembre al 1 Gennaio
€ 490

GENNAIO 2018

dal 2 al 6 gennaio 
€ 580
dal 4 al 6 gennaio 
€ 390
dal 19 al 23 gennaio 
€ 1.210
dal 21 gennaio al 4 febbraio

€ 970

MARZO 2018

dall'1 al 9 marzo 

€ 2.380
dall'1 al 14 marzo 
€ 660
dal 2 al 4 marzo
€ 480
dal 10 all'11 marzo

€ 250
dall'11 al 25 marzo
€ 720
dal 12 al 20 marzo

€ 2.080
dal 13 al 24 marzo
€ 2.920
dal 17 al 24 marzo
€ 1.080

GIUGNO 2018

dal 2 al 17 giugno


Da € 3.046
 
Torna ai contenuti | Torna al menu